Radionica: Snaga Žene

U ovo intenzivno doba, koje samo po sebi zahtjeva i nameće promjene u nama samima, mnoge se žene preispituju što im je zapravo prava uloga i zadaća koja im je dana u ovom životu. Potiho, svaka se od nas pita za viši smisao koji se ne ispoljava u odnosu “ja – mama”, “ja –… supruga”, “ja – radnica”, “ja-kćer”, “ja-ljubavnica” i tako dalje, već promišlja o onom dubljem u nama. Upravo stoga, cilj ove radionice je svaku ženu ponaosob povezati s njenom vlastitom unutarnjom snagom, njenim centrom, bitkom, iz kojega djelovanje i odluke više nisu iste. Vježbama osvještavanja doći ćete u potpuni dodir sa sobom i svojom snagom kako bi koristeći sve svoje resurse zavladale svojim životom.

Više