Što se sve može izbalansirati kroz Ayurvedu?

Sve! Ako vi tako odlučite!

Kakvog li olakšanja! Zar ne?

Više